خانه | رایانامه | آرشیو

وبلاگ شخصی مدیرمرکز جهت اطلاع رسانی


کسب رتبه اول استانی دردومین مرحله تورنمت مسابقات ریاضی مسکو

تیم ریاضی دانش آموزان مرکزاستعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب متشکل ازدانش آموزان هادی موذن - اکبرسلطانی - امین فرج زاده موفق شدندرتبه اول دومین مرحله ازمسابقات تورنمت ریاضی بین شهرهای مسکورابه خوداختصاص دهندیادآورمی شودتیم ریاضی مرکزعلامه طباطبایی بناب درمرحله اول نیزرتبه اول استان راکسب کرده بودولی سوالات مرحله دوم ازمسکوی روسیه طراحی شده بود.

درصورت انتخاب تیم علامه طباطبایی توسط برگزارکنندگان این مسابقات درمسکوانشاا.. درتابستان این تیم جهت شرکت درمرحله سوم به مسکودرکشورروسیه دعوت خواهدشد.

این موفقیت بزرگ رابه شهروندان بنابی وتلاشگران عرصه تعلیم وتربیت ودانش آموزان عزیزتبریک عرض می نماییم.ودرصورت راهیابی این تیم به مرحله سوم مسابقات  اولین بارخواهدبودکه ازشهرستان بناب تیم دانش آموزی درسطح جهانی اعزام می شود.+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 ساعت 10:33 توسط مدیر |

نتاایج افتخارآفرین مرکزدرالمپیادهای علمی کشوری وزارت آموزش وپرورش(باشگاه دانش پژوهان جوان )

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دانش آموزان مرکزعلامه طباطبایی بناب  نتایج درخشانی  (قبولی تعداد۳۷نفر) درمرحله اول المپیادهای علمی وزارت آموزش وپرورش (باشگاه دانش پژوهان)راکسب کردند.

مرحله اول این المپیادهابه صورت کشوری به طورهمزمان دربهمن ماه ۱۳۸۹ درسراسرکشوربرگزارگردیدوقبولین مرحله اول درآزمون مرحله دوم که دردهه اول اردیبهشت ماه به صورت کشوری درمراکزاستان هابرگزارخواهدشد.جهت کسب اطلاعات بیشتربه آدرس باشگاه دانش پژوهان جوان مراجعه فرمایید.

المپیادریاضی :

۱-سعیدامیرفرهنگی  ۲- مسعودامینی نیا  ۳- بهزادتیزفهم   ۴- شهاب ستونی   ۵- هادی سرمستی

۶- اکبرسلطانی  ۷-مرتضی سلیمان زاده   ۸- حامدشیرزاد    ۹-امین فرج زاده    ۱۰-علی فرجیان اقدم پور

۱۱-پویاقهرمانیان   ۱۲-هادی موذن  ۱۳-میلادمحجوبی     ۱۴- علی مدرسی

المپیادکامپیوتر:

۱- سعیدامیرفرهنگی  ۲-بهزادتیزفهم    ۳-علی خلیلیان   ۴- شهاب ستونی

۵- حمیدرضاسلطانعلی زاده     ۶- اکبرسلطانی   ۷-حامدشیرزاد   ۸-امین فرج زاده  

 ۹-امین قاسم زاده    ۱۰-هادی موذن  ۱۱-میلادمحجوبی  ۱۲-علی مدرسی  

 ۱۳-عبداله ممقانی زاده 

المپیادفیزیک :

۱-آرش زمزمی   ۲-شهاب ستونی    ۳- امین عزیزیان   ۴- سعیدامیرفرهنگی    ۵-امین فرج زاده

۶- هادی موذن       ۷- میلادمحجوبی  

المپیادزیست شناسی :

مسعوددشتی

المپیاداخترفیزیک :

سیناآذرفردیان

المپیادشیمی :

سعیدامیرفرهنگی

 

این موفقیت هارابه دبیران وکادرمرکز- دانش آموزان واولیامحترم - آموزش وپرورش شهرستان بناب وشهروندان عزیزمان تبریک عرض می نماییم .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389 ساعت 7:56 توسط مدیر |

نتایج درخشان دانش آموزان مرکزعلامه طباطبایی درالمپیادهای علمی بسیج درسال تحصیلی 90-89

باردیگردانش آموزان دبیرستانی مرکزاستعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب باکسب ۲۴ رتبه زیر۱۰۰کشوری وقبولی ازالمپیادهای علمی کشوری بسیج برافتخارات مرکزافزودند.

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه دراستان

رتبه درکشور

۱

امین فرج زاده

ریاضی سوم

۲

۱۰

۲

علی مدرسی

ریاضی دوم

۳

۲۴

۳

میلادمحجوبی

ریاضی دوم

۴

۳۰

۴

نادرقاسمیان

ریاضی دوم

۴

۳۰

۵

پویاقهرمانیان

ریاضی دوم

۹

۴۸

۶

شهاب ستونی

ریاضی دوم

۱۲

۶۷

۷

علی فرجیان

ریاضی سوم

۱۲

۶۷

۸

میلادبرزانده

ریاضی دوم

۱۴

۷۸

۹

بهزادتیزفهم

ریاضی سوم

۱۴

۷۸

۱۰

هادی سرمستی

ریاضی سوم

۱۶

۸۷

۱۱

اکبرسلطانی

ریاضی سوم

۱۶

۸۷

۱۲

علی مدرسی

کامپیوتردوم

۳

۲۶

۱۳

پویاقهرمانیان

کامپیوتردوم

۵

۳۶

۱۴

میلادمحجوبی

کامپیوتردوم

۵

۳۶

۱۵

شهاب ستونی

کامپیوترسوم

۷

۶۶

۱۶

امین عزیزیان

کامپیوتر دوم

۸

۷۳

۱۷

احسان یزدانی

کامپیوتراول

۹

۷۹

۱۸

علی مهدوی

کامپیوتراول

۱۲

۹۲

۱۹

آرمین آگاهیان

فیزیک سوم

۳

۳۹

۲۰

اکبرسلطانی

فیزیک سوم

۱۰

۸۰

۲۱

هادی موذن

فیزیک سوم

۱۱

۹۸

۲۲

محمداختگان

نجوم سوم

۸

۴۸

۲۳

میثم شفیعی

نجوم اول

۱۲

۷۰

۲۴

حسام فرزانه

نجوم دوم

۱۷

۹۲

 

این موفقیت هارابه تمامی دانش آموزان قبول شده وخانواده های گرامی شان وهمکاران گرامی تلاشگر بخصوص به آقای ناصررنگرزان وآقایان مرتضی عدل ومحمدعبدالجباری وهادی رادی تبریک عرض می نماییم .+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم دی 1389 ساعت 10:1 توسط مدیر |

موفقیت دانش آموزان راهنمایی مرکز علامه طباطبایی بناب درمسابقات سراسری ریاضی

دانش آموزان راهنمایی مرکز استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب دردومین مسابقات سراسری ریاضی (کانگورو) که توسط وزارت آموزش وپرورش و باشگاه دانش پژوهان جوان درسال ۱۳۸۹ برگزارشده بودافتخارآفریدندوازاین مسابقه درسطح کشورقبول شده اند.

اسامی دانش آموزان قبول شده درسطح کشورازمرکزعلامه طباطبایی بناب :

۱- حمیدرضاسلطانعلی زاده

۲- امین میثاقی

۳- حامدشیرزاد

۴- امین فرج پور

۵- سعیدمیرزایی

این موفقیت رابه این دانش آموزان وخانواده های گرامی شان وهمکاران گرامی تبریک عرض می نماییم واززحمات آقایان مرتضی عدل ومحمدعبدالجباری دربرگزاری کلاس های آمادگی المپیادمتشکریم .

 

 + نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم دی 1389 ساعت 9:29 توسط مدیر |

ثبت نام مرحله اول المپیادهای علمی باشگاه دانش پژوهان جوان

ثبت نام مرحله اول المپیادهای علمی باشگاه دانش پژوهان جوان آغازشده ودانش آموزان علاقمندمقطع متوسطه ازپایه های اول تاسوم دبیرستان می توانندجهت شرکت درالمپیادهای مذکوربه آقای ناصرمقدسی معاون محترم مرکزمراجعه فرمایند.

ریاضی - کامپیوتر- زیست شناسی - فیزیک - شیمی - ادبی - نجوم

مهلت ثبت نام تا۱۰آذرماه ۱۳۸۹ می باشد.+ نوشته شده در جمعه پنجم آذر 1389 ساعت 10:55 توسط مدیر |

دعوت 4نفرازدانش آموزان مرکزبه برنامه دوستی علمی بنیادملی نخبگان

۴نفرازدانش آموزان سال اول دبیرستان مرکزاستعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب ازطرف بنیادملی نخبگان به برنامه ای باعنوان دوستی علمی که یک طرح جدیدازطرف بنیادملی نخبگان است دعوت شدنداین برنامه باحضوراساتیدبرجسته کشور.بیش از۵۰ نفردانش آموزدرتبریزازتاریخ ۱۴لغایت ۱۶ مرداد۱۳۸۹برگزارمی شود.جزییات طرح بعدازبازگشت این دانش آموزان توضیح داده خواهدشد.

نفرات این برنامه درکشورازنفرات برترآزمون المپیادریاضی سال اول امسال که توسط باشگاه دانش پژوهان برگزارشده  انتخاب شده اند .

۱- پویاقهرمانیان         ۲- علی جاجی زاده     ۳- شهاب ستونی          ۴- علی مدرسی

این موفقیت رابه شمادانش آموزان واولیا محترمتان تبریک عرض می نماییم.+ نوشته شده در جمعه پانزدهم مرداد 1389 ساعت 19:22 توسط مدیر |

مسابه ملی ریاضی (کانگرو)

مسابقه ملی ریاضی برای دانش آموزان راهنمایی درروزچهارشنبه  ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ بصورت همزمان درسراسرکشوردرمرکزعلامه طباطایی نیزبرگزارخواهدشد.+ نوشته شده در دوشنبه سی ام فروردین 1389 ساعت 15:40 توسط مدیر |

ثبت نام درالمپیادهای مجازی آزمایشی

  قابل توجه دانش پژوهان علاقمند به شرکت در آزمونهای آزمایشی

مجازی المپیادمی تواننداینجاثبت نام کنند+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم فروردین 1389 ساعت 16:48 توسط مدیر |

بخشنامه وزمان برگزاری آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی

جهت رویت بخشنامه وزمان برگزاری آزمون مرحله دوم المپیادهای

علمی باشگاه دانش پژوهان جوان اینجاکلیک کنید.+ نوشته شده در شنبه چهاردهم فروردین 1389 ساعت 17:30 توسط مدیر |

منابع المپیاد شیمی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

منبع : سایت المپیادایران

کتاب های مورد استفاده در المپیاد به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: کتاب های عمومی و کتاب های تخصصی. برای شروع المپیاد نخست با کتاب های عمومی باید شروع نمود و مفاهیم اولیه را عمیق تر از کتاب های دبیرستان فرا گرفت. بعد از تسلط بر مفاهیم اولیه و اصلی، باید بر مسائل و سوال های مختلف و مفهومی تمرکز کرد. استفاده از یک مشاور تحصیلی المپیاد در این مرحله درموفقیت و زمان بندی بسیار مناسب می باشد. در زیر لیست کتاب های مورد استفاده به صورت کامل آورده شده است. همچنین لیست کتاب ها بر حسب مرحله های مختلف المپیاد نیزدرلینک ها آورده شده است.

1- ساختار اتم ها و مولکول ها، سری کتاب های موضوعی، دکتر منصور عابدینی، انتشارات فاطمی.

2- حالت های ماده، سری کتاب های موضوعی، دکتر حسین آقایی، انتشارت فاطمی.

3- شیمی توصیفی عناصر، سری کتاب های موضوعی، دکتر منصور عابدینی، انتشارات فاطمی.

4- چگونه مسائل شیمی را حل کنیم، ر.بویکس، انتشارات فاطمی.

5- مسائل برگزیده شیمی، مهدی شیردل، انشارات خوشخوان.

6- المپیاد شیمی، اصول، مبانی و کاربردها، محمد نجم زاده، انتشارات دانش پژوهان جوان.

7- شیمی آلی، سری کتاب های موضوعی، دکتر علی سیدی، انتشارات فاطمی.

8- المپیادهای شیمی کانادا، محمدی و فدایی، انتشارات دانش پژوهان جوان.

10- شیمی عمومی چارلز مورتیمر، دکتر علی پورچوادی، انتشارات نشر دانشگاهی.

11- شیمی عمومی ویلیام مسترتون، منصور کیانپورراد، انتشارات نشر دانشگاهی.

12- 3000 مسئله حل شده در شیمی، سری کتاب های شومز، انشارات جان-وایلی، زبان انگلیسی.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم فروردین 1389 ساعت 16:17 توسط مدیر |

منابع المپیاد فیزیک

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تهیه کننده:     گروه فیزیک سایت المپیادایران

برای گرفتن نتیجه مناسب در المپیاد، دانش آموز باید متناسب با مرحله ای که در آن قرار دارد کتاب های مربوطه را مطالعه نماید. با توجه به وقت محدود و تنوع سوالات امتحان تسلط به همه مباحث و سرعت عمل در حل سوالات بسیار حائزاهمیت است. بنابراین گروه علمی فیزیک کتاب های مورد نیاز دانش آموزان علاقه مند به المپیاد فیزیک را براساس سطح مراحل المپیاد (مرحله 1، 2 و تابستان) به صورت زیر دسته بندی نموده است:

الف: کتاب های مناسب برای مرحله اول

1- کتاب های فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی رشته ریاضی

2- مبانی فیزیک هالیدی، دکتر محمد خرمی، مرکز نشر دانشگاهی، 4 جلد (جلد اول: مکانیک، جلد دوم: ترمودینامیک، جلد سوم: الکتریسیته و مغناطیس،جلد چهارم: موج و فیزیک نوین)

3- فیزیک اهانیان، ناهید ملکی، مرکز نشر دانشگاهی. (جلد اول: مکانیک، جلد دوم: نوسان ها، موج، مکانیک شاره ها، حرارت و ترمودینامیک، جلد سوم: الکتریسیته و مغناطیس، جلد چهارم: کوانتوم و ذرات بنیادی)

4- دوره درسی فیزیک، حسن گلریز، انتشارات فاطمی، جلد پنجم

5- المپیاد های فیزیک ایران، دکتر محمد سپهری راد، سوالات دوره 12،13 و14،15، موسسه علمی آینده سازان.

6- المپیاد های فیریک ایران، دکتر محمد سپهری راد، موسسه علمی آینده سازان، جلد اول و دوم.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم فروردین 1389 ساعت 15:58 توسط مدیر |

اسامی المپیادبسیج

انشاا.. بزودی اسامی رتبه هاب زیر۱۰۰المپیادبسیج نیزدروبلاگ قرارخواهدگرفت.

+ نوشته شده در یکشنبه یکم فروردین 1389 ساعت 14:25 توسط مدیر |

نتایج درخشان المپیادهای علمی کشور

این هم نتایج درخشان امسال مرکزعلامه طباطبایی بناب باقبولی ۳۷ نفر  دراستان پس ازدومرکزشهیدمدنی وفرزانگان تبریزدربین ۱۲ مرکزاستعدادهای درخشان  استان رتبه سوم وباتوجه به تراکم دانش آموز  رتبه اول راکسب کرده است .

این موفقیت ها مرهون تلاش های دانش آموزان عزیزودبیران وکادرمرکزاست که باهمراهی وزحمات اولیامحترم محقق شده است .

المپیادریاضی :

۱- سعیدامیرفرهنگی ۲- محمدبکتاشی ۳- صدرادلیراشرف ۴- امین فرج زاده ۵- هادی موذن  

۶- علی مدرسی  ۷- علی درختی  ۸- مرتضی رضاقلی فام  

    ۹- سجادسلیمانی ۱۰- اکبرنیک زاد  ۱۱- علی فرجیان قدم 

۱۲   - میثم ناصری     ۱۳- علی جوانشیر    ۱۴- اکبرسلطانی

المپیاد کامپیوتر:

۱- پیمان اسهرلوس    ۲- سعیدامیرفرهنگی   

۳- محمدبکتاشی   ۴- صدردلیراشرف    ۵- پدرام دیواری   

 ۶- شهاب ستونی    ۷- بهنام سلیمانی ۸- امین فرج زاده   

۹- هادی سرمستی   ۱۰- امین قاسم زاده 

۱۱- هادی موذن  ۱۲- علی مدرسی

المپیادنجوم :

۱- پیمان اسهرلوس

المپیادادبی :

۱- نویداسدزاده

المپیادشیمی :

۱- اکبرنیک زاد

المپیادفیزیک :

۱- پیمان اسهرلوس ۲- صدرادلیراشرف    

 ۳- حمیدپوراسمعیل  ۴- علی درختی  ۵- مرتضی رضاقلی فام

 ۶- سجادسلیمانی ۷- اشکان نخودچی   ۸- اکبرنیک زاد

هرسال باشگاه دانش پژوهان جوان جوان (ازمجموعه های وزارت آموزش وپرورش )

متولی برگزاری المپیادهای علمی کشوردر۷رشته ریاضی - فیزیک - شیمی -  زیست شناسی - نجوم - کامپیوتر-ادبی می باشدودانش آموزان درآن بصورت کشوری شرکت می کنندوپس ازقبولی درمرحله دوم آن شرکت می کنندودرصورت قبولی دردوره تابستانی باشگاه دانش پژوهان پذیرفته شده ودوره های خاصی راجهت دریافت مدال های کشوری می گذرانندودرپایان معمولا برای دریافت مدال های طلاونقره وبرنزدسته بندی می شوند.

 

 + نوشته شده در یکشنبه شانزدهم اسفند 1388 ساعت 14:11 توسط مدیر |

منوی اصلی

دسته بندی خبر ها

درباره ی ما


این وبلاگ توسط عباس ممقانی جهت استفاده ازنظرات واطلاع رسانی طراحی شده وحالت شخصی دارد.

آرشیو

پیوند های وبلاگ

لینک های روزانه

امکانات

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

وبلاگ شخصی مدیر مرکز پرورش استعداد های درخشان